เร่งปรับ “ถนน” รอบศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง รับสำนักงานใหม่ 6 หน่วยงาน

SUCCESS: Add Success !!!!

DELETE Delete Success !!!!

เร่งปรับ “ถนน” รอบศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง รับสำนักงานใหม่ 6 หน่วยงาน

30 January 2017

เร่งปรับ “ถนน” รอบศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง รับสำนักงานใหม่ 6 หน่วยงาน

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยขณะลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนบริเวณรอบศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดใช้อาคารทาวเวอร์ 1 ภายในเดือนมีนาคมนี้้ ว่า การก่อสร้างถนนมิตรไมตรี 2 เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 80 คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ ขณะที่การขยายผิวจราจรถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อ เชื่อมถนนมิตรไมตรี 2 ได้เร่งรัดผู้รับเหมาวางบล็อกตรงคลองข้างถนน ความกว้าง 9.20 เมตร ยาว 350 เมตร เพื่อปูผิวจราจรให้เสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บรายละเอียด เช่น งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม คาดว่าจะสามารถใช้ถนนเชื่อมวิภาวดีฯ ได้ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ส่วนถนนมิตรไมตรี 3 ด้านหลังศาลาว่าการ กทม.2 ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 25 โดยตั้งเป้าให้เสร็จภายในมีนาคมนี้เช่นกัน ทั้งนี้ ถนนมิตรไมตรี 3 ไม่มีการก่อสร้างถนนใหม่ เป็นเพียงการปรับปรุงผิวทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงผิวจราจร ทางเท้าและปรับภูมิทัศน์ โดยโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าว นอกจากจะรองรับปริมาณรถที่จะเพิ่มขึ้นแล้ว เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรซึ่งติดขัดบริเวณทางเข้าถนนมิตรไมตรีให้ดีขึ้นอีกด้วย

นายจักกพันธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับหน่วยงานที่จะย้ายเข้ามาอาคารทาวเวอร์ 1 นั้น ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สำนักอนามัย ย้ายเข้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์ (ชั้น1-7 ) 2.กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา ย้ายเข้าวันที่ 30 มีนาคม (ชั้น6) 3.สำนักการระบายน้ำ ย้ายเข้าวันที่ 30 มีนาคม (ชั้น9-12) 4.สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ย้ายเข้าวันที่ 20 มีนาคม (ชั้น16-17) 5.สำนักสิ่งแวดล้อม ย้ายเข้าวันที่ 20 มีนาคม (ชั้น20-23) และ 6.สำนักการโยธา ย้ายเข้าวันที่ 30 มีนาคม (ชั้น 24-27 และ 31) ทั้งนี้พื้นที่ศาลาว่าการ กทม.2 และอาคารจอดรถบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารสามารถรองรับการจอดรถได้ประมาณ 4,000 คัน

 

ขอบคุณแหล่งข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ